Το Διοικητικό Συμβούλιο

 • Πρόεδρος
  Φούσκας Νίκος
 • Αντιπρόεδρος
  Μπράβος Χρήστος
 • Γεν. Γραμματέας
  Παπαδοπούλου Χριστίνα
 • Ταμίας
  Γκόγκος Γιάννης
 • Μέλη
  Σαγγιώτης Γιώργος
  Χριστούλης Γιώργος
  Καρανάσιος Δημήτρης
  Κωστούλα Ματίνα
  Βότανος Διονύσης

Στόχος του συλλόγου παραμένει η ανάπτυξη της ακαδημίας και η επάνδρωση του ανδρικού τμήματος με παιδιά από τις υποδομές. Ο στόχος αυτός αποτελεί ζήτημα αρχής του συλλόγου και δεν θα παρεκκλίνουμε ούτε χιλιοστό παρόλο που θα γίνει ενίσχυση κατά την χειμερινή περίοδο ώστε να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο τα νέα παιδιά.