Επικοινωνία

Αθλητικός Όμιλος Ιάσων Ιλίου
Ελευσίνιων Μυστηρίων
131 22
Ίλιον

Τηλ επικοινωνίας: 697 700 7836 (Φούσκας Ν.), 210 2411016